هسته اولیه گروه مهندسی پزشکی دانشگاه نیشابور در سال 1392 شکل گرفت و در سال1397 با پذیرش 45 دانشجو و افزایش تعداد اعضای هیات علمی گروه رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. اعضای هیات علمی این دانشکده تحصیل کرده در بهترین دانشگاههای داخل و خارج از کشور بوده و زمینه پیشرفت علمی بی نظیری را برای دانشجویان علاقمند در این منطقه فراهم نموده اند. با همت اساتید محترم گروه، آزمایشگاه های مهندسی پزشکی و مایکروفلویدیک به صورت پژوهشی در این دانشکده تجهیز شده اند. در این میان تلاش دانشجویان علاقمند به زمینه های پژوهشی مرتبط با رشته مهندسی پزشکی و اساتید مجرب و دلسوز منتج به دستاوردهای مناسبی شامل مقالات مختلف در ژورنالهای ISI و کنفرانس های معتبر گردیده است.