هسته اولیه گروه مهندسی پزشکی دانشگاه نیشابور در سال 1392 با جذب یک هیئت علمی مجرب شکل گرفت و در سال1397 با پذیرش 45 دانشجو و افزایش تعداد اساتید گروه رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در طی سالهای 1392 تا 1397 با همت اساتید محترم گروه، آزمایشگاه مهندسی پزشکی به صورت پژوهشی تجهیز شد و آغاز به کار نمود. در این میان وجود دانشجویان علاقمند به زمینه های پژوهشی مرتبط با رشته مهندسی پزشکی و اساتید مجرب و دلسوز سبب داشتن مقالات مختلف استادی و دانشجویی در ژورنالها و کنفرانس های معتبر گردید.