یکی از چشم اندازهای گسترش گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه نیشابور، گروه مهندسی مکاترونیک بوده است که با پیگیری های دلسوزانه مسئولین و همچنین جذب اساتید مجرب در مهرماه 97 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود.این گروه در حال حاضر دارای یک استاد هیئت علمی با مرتبه علمی دانشیار در کارگروه مهندسی مکانیک و 4 استاد هیئت علمی همکار با تحصیلات تکمیلی با مرتبه استادیار در کارگروه مهندسی برق می باشد.